obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Miljö

Angående båtar med TBT och sjösättning

Bäste medlem,

Den 1 maj börjar sjösättningen  och ni som har haft TBT i bottenfärgen och har sanerat botten på båten måste inför sjösättningen ha intyg att  bottenfärgen är mottagen av återvinningscentral samt att ni dokumenterat borttagning  samt eventuell bottenbehandling enligt tidigare instruktioner med bilder, kvitton etc.

Hinner ni ej sanera era båtbottnar måste ni kontakta varvspersonalen eller mig innan sjösättningsdagen.  

Ni måste dock skicka dokumentationen till mig före sjösättningen då varvspersonalen ej har möjlighet att verifiera dokumentationen.  

Mvh Per

Miljöansvarig

PS Det har varit svårt att få kvitto på inlämning av den ihopsamlade bottenfärgen.  På RangSells i Bro i Gladö Kvarn får man kvitto.


Angående båtar med TBT och sjösättning Läs mer »

VIKTIGT TBT-båtar för sanering INSTRUKTIONER

Hej medlemmar

Detta gäller för er som har TBT på era båtbottnar.

När ni sanerar era båtar skall ni ha bilagda dokument ifyllda samt foton, kvitton och bevis på att avfallet är omhändertaget på en miljöstation eller via blästerfirma.

Ni som sanerar via blästerfirma skall ha intyg från blästerfirma samt bevis på att avfallet är korrekt omhändertaget.

Kontakta Kalle Ottosson (varvschef)  om ni önskar senare iläggning av båten.

Vi frågor Kontakta Per.elvin@live.se

Förutsättningar från SMOHF
Checklista sanering
BT Sjösättning våren 2019


VIKTIGT TBT-båtar för sanering INSTRUKTIONER Läs mer »