59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Miljö

Om TBT-färger och kontroll av båtbottnar

Under OBF’s planeringsdag arbetade en grupp med att lägga upp en plan för hur vi skall hantera båtbottnar och den färg vi har på våra båtar.

I dagsläget finns det ett antal färger som är godkända för att användas på ostkusten. En komplett lista finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarger/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf

Det är dock en olaglig handling att sjösätta sin båt om bottenfärgen innehåller TBT.

Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Förbudet framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, den så kallade AFS-förordningen.

Risk för förekomst av TBT i båtbottenfärgen föreligger främst båtar som är bottenmålade före 1989. Vi har i dagsläget 182 båtar som är äldre än 1989 och vi har 111 båtar som är nyare än det samt 96 båtar där vi saknar årsmodell.

Ansvarsbiten har myndigheten, SMOHF delegerat till båtklubben som hålls ansvarig för att säkerställa att lagen uppfylls.

Vi har beslutat att göra en mätning av samtliga båtar sjösatta före 1989 som tas upp på land hos OBF, detta för att logistiken blir enklare och att både föreningen och båtägaren får en bra statusrapport på vilka kemikalier vi har på våra båtbottnar inför framtida ändringar av regelverket.

Mätningen/provtagningen kommer ske i höst med början den 21 oktober när torrsättningarna är klara och kostnaden för mätningen ca 400:-/båt kommer påföras på årsfakturorna 2019.

Vid upptagningarna med varvspersonal kommer en person ur varvsektionen se till att alla båtar märks upp för enkel identifiering på land.

Vad gäller er som tar upp båten själv ansvarar Gunnar Tulldahl för att era båtar blir uppmärkta.

Det som sker efter denna inventering är att berörda båtägare måste planera för sitt arbete med att ta bort TBT-färger om det finns i bottenfärgen. Det kan genomföras själv alternativt att OBF köper in tjänsten. Dock så krävs det att OBF eller respektive båtägare har kontakt med myndigheter då en saneringsplan skall upprättas och meddelas SMOHF då avfallet är miljöfarligt.

Vi hoppas att ni alla ser detta som en positiv åtgärd där vi gemensamt arbetar för att skydda vår miljö och följa rådande regelverk.

Med vänlig hälsning Mats Landberg och Per Elvin

För frågor kontakta Per Elvin på Per.elvin@live.se

Borsttvätt hos Morarna från midsommar

Nedan följer information om tvätten

·         Vad är en båttvätt?
Den används för att tvätta båtens botten. Genom att tvätta behövs ingen giftig bottenfärg och därmed skonar vi havsmiljön från alla de problem som bottenfärger skapar. Det blir också mindre arbete med underhåll av båten.

·         Vad behöver jag göra som båtägare i vår för att kunna använda tvätten?
Ingenting, botten får inte bottenmålas med giftig (biocid) färg i vår om tvätten ska användas. Den behöver inte skrapas, slipas eller blästras. Gammal hård eller mjuk färg kan lämnas kvar.

·         Hur stora båtar kan tvättas?
Tvätten klarar båtar som max 20 meter långa och max 4 meter breda.

·         Fungerar det med segelbåt/ kölbåtar?
Max djup är 2,2 meter, varav kölen får vara max 1,7 meter under botten. Vingköl eller bulbköl bredare än 40 cm kommer inte bli helt borstade.

·         Sliter det på färgen, gelcoaten?
Enligt tidigare erfarenhet sliter borstarna inte på gelcoaten.

·         Vilka drev och propellrar fungerar?

Foldingpropeller fungerar bra men mindre borstat innanför bladen.

Fast axel, s-drev, utombordare och inombordare fungerar bra.

Dubbla axlar kan innebära bristande borstning mellan axlarna.

Utanpåliggande roder är inga problem.

·         Hur gör jag första gången för att inte göra fel?
Bottentvätten kommer vara bemannad av utbildad personal.

·         Kommer det att bli kö populära tider, som fredag kväll?
Alla tvättningar bokas online på internet, när det är din tid att tvätta glider du fram till tvätten, ingen kö, ingen väntan.

·         Vad kommer det att kosta?
För att tvätta köper du ett säsongskort, priset sätts per meter och kommer att vara rabatterat för medlemmar. För pris för just din båt, kontakta klubben.

·         Var hittar jag mer information?

Titta gärna på hemsidan för båttvätten, https://boatwasher.se. Där kommer du också kunna köpa årskort eller beställa enstaka tvätt.