obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Dags för en ny säsong

Då var alla båtar som skall tas upp av varvssektionen uppe på land. Än en gång har vi klarat av detta moment som kan innebära en del stress men Varvsektionen har, som vanligt kan jag bara säga, gjort ett alldeles utmärkt jobb.

Varvschefen Kalle var innan upptagningarna började lite orolig för att alla skulle få plats. Det visade sig dock i slutändan att den oron var obefogad. Alla fick plats i år med.

Jag vet att Varvsektionen och framför allt Kalle känner en lättnad när allt är klart, mycket planering och många diskussioner med medlemmar som har önskemål om tid eller plats tar väldigt mycket tid i anspråk. Upptagningarna har skett i god anda och jag tror att dom flesta av er har haft en positiv upplevelse och fått bra info från grabbarna i varvsgänget. Så från mig är det ett jättestort tack till alla som varit inblandade under de 4 helger som det pågått.

Nu börjar den nya säsongen som jag skrev i rubriken. Allt man har funderat på och upptäckt behöver fixas är det dags att ta tag i nu, vi kan väl kalla det för Fixar Säsongen.
Jag är ute och jobbar på Nordsjön och vet inte exakt vilka förutsättningar vädret ger, men min erfarenhet är att det gäller att få så mycket gjort som möjligt nu under hösten eftersom våren har en tendens att gå väldigt fort och plötsligt är det dags att sjösätta igen.

Vi hade innan torrsättningarna en arbetsdag där deltagandet tyvärr var väldigt dåligt. De som var på plats gjorde däremot en utmärkt insats. Området färdigställdes inför torrsättningarna och allt städades av.

Mycket tack vare detta så fick vi ett väl godkänt från Södertörns Miljö och Hälsoskydds Förbund när dom veckan efter hade sin årliga inspektion av vår anläggning. Vi har bra kontroll på vår hantering av avfall, en prydlig miljöstation, säker hantering vid vår dieselcistern mm. Det som återigen påpekades var att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet och måste i och med det tänka oss för hur vi hanterar våra båtar. Dom var glada över att vi skaffat oljesanerings utrustning, Gula lådan på servicebryggan, och att vi har regler för hur våra båtbottnar får hanteras på land som innebär att marken måste täckas innan något arbete utförs.

På arbetsdagen som kommer nu efter torrsättningarna kommer fokus ligga på städning och förberedelse av all utrustning inför den kommande vintern. Kallelse har gått ut via mail till dom som skall delta med uppmaning om att svara så att Underhåll skall veta vilka som kommer. Nästa årsmöte kommer vi gå tillbaka till samma system vi hade innan pandemin med dagar och vilka som skall vara med i kalendariet.

Jag håller nu under hösten och vidare under vintern på och förhandlar om vårt arrende med Skärgårds-stiftelsen. Arrendet är uppsagt eftersom dom vill skriva ett nytt där man vill standardisera och se till att alla klubbarna på Gålöhalvön har samma förutsättningar. Man vill få in miljöregler och verksamhetsbeskrivning i arrendet och säkert diskutera avgiften. Jag hoppas dock på att vi inte skall få någon stor avgiftshöjning och diskussionen fram till nu har varit i väldigt positiv anda.

Vi kan alla vara stolta över vår välskötta förening med god ordning och reda och stabil ekonomi.

Med dessa rader önskar jag er alla en fin avslutning på hösten och hoppas att vi ses på klubben när vi ser över och fixar till det sista inför vinterdvalan våra båtar skall gå in i.

Klubbhälsningar från

Ordförande Mats
Mats Landberg / Ordförande OBF