obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Har våren redan kommit?

Nej det är det nog lite för tidigt att hoppas på redan, det brukar alltid komma ett eller flera bakslag och hur många gånger har man inte stått med full vintermundering på valborgsmässoafton. Men nu när jag sitter och skriver så har det verkligen varit några riktigt fina dagar och när det värmer i solen så kommer naturligtvis lusten att börja fixa med båten.

Jag har börjat med vårrustningen av vår båt uppe på Svinninge där den har stått under vintern, planen är naturligtvis att kunna segla hem henne till Oxnö så snart som möjligt.
Vi har tvättat både överbyggnad och skrov när det var skaplig temperatur, så nu väntar polering, lite bottenmålning och sedan påmastning efter sjösättningen. Smäller det till och blir lite vinter igen, vilket jag räknar med, så får jag plocka fram sjökorten och planera olika vägar hem genom skärgården till Oxnö med lite härliga stopp på vägen.

Vi har, som det tidigare gått ut meddelande om, haft problem med färskvattnet på föreningen. Pumpen hade efter många år sagt upp sig och fungerade inte längre. Under veckan har vi bytt ut den mot en ny och i samband med det också spolat borrhålet. Så nu har vi återigen fungerande vatten i klubbhuset och senare efter första arbetsdagen kommer som vanligt även utomhusvattnet kopplas på.

Varvschefen har lagt ut information om sjösättningarna på hemsidan och det om något betyder ju att det börjar närma sig en ny båtsommar. På hemsidan ligger ett dokument med karta över området och med förklaringar om när respektive kvarter sjösätter.
Varvsektionen kommer som tidigare dela upp er i mindre grupper vilket har visat sig vara effektivt och dessutom kan vi på detta sätt hålla bra Covid avstånd.

Vi har just nu en stående punkt på våra styrelsemöten som heter årsmötet där vi diskuterar aktuell status. Fortfarande är det så att vi inte vet när vi kommer kunna hålla mötet, som vi sagt tidigare anser vi det mest demokratiskt att vänta till vi kan träffas fysiskt. Vi har flera motioner som skall presenteras och som det skall beslutas om och vi anser att det är svårt att göra det på ett digitalt möte. Vi håller tummarna för att situationen förbättras snart.

Jag kan glädjande meddela att efter genomförd kurs i Båtunionens regi har vi nu 3 stycken utbildade mätförättare av båtfärger på båtar i föreningen. I och med det kan vi nu utföra XRF mätningar i egen regi vilket ökar flexibiliteten och håller ner kostnaderna för våra medlemmar som behöver mäta sina båtbottnar.

Vidare kommer vår hamnkapten kommer möblera om lite på E-bryggan inför säsongen. Mindre båtar kommer flyttas längre in på bryggan så att det går att skapa platser för lite större båtar längst ut där det finns bra manöverutrymme. På det sättet kommer vi få lättare att se till att alla platser där utnyttjas.

Innan årets första arbetsdag, som kommer äga rum i början av april, vill vi att ni som har privata tillhörigheter i ”Ladan”, vid utgången till A-bryggan, ser till att ta bort dessa. Ladan kommer städas på arbetsdagen och därefter skall det bara finnas material som tillhör föreningen där.

Som en påminnelse vill jag också påminna om att det i år är extravakt för er med bryggnummer 22-95. Det betyder alltså att ni går 2 vakter för er bryggplats. Har ni dessutom plats under vintern på land eller i vattnet så ska ni totalt gå 3 stycken vakter under året. Det kommer gå ut en påminnelse från vaktchefen om detta men ta tillfället i akt och boka tid redan nu så har ni större valmöjlighet på vilket pass ni vill gå.

Vårrustningshälsningar

Mats Landberg

Ordförande OBF