obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Hej alla OBF:are

Ja då börjar vi obönhörligen närma oss hösten och avslutningen på 2020 års båtsäsong. Året har på många sätt varit som vanligt med fantastiska dagar på sjön men också en lite annorlunda båtsommar med anledning av den pågående pandemin.
Arbetet på båtklubbarna runt om i Sverige har i år påverkats och behövt anpassats för att följa myndigheternas krav och rekommendationer.

Vi har väl alla också märkt av att det har varit mer båtar i skärgården och att det är många fler som har upptäckt det fantastiska båtlivet. Det ska bli intressant att se om den utvecklingen fortsätter nästa år.

Styrelsen har haft en hel del utmaningar att arbeta med under året, mycket med anledning hur vi ska driva och hur föreningen ska fungera under pandemin. Vi har fått in många nya medlemmar som tilldelats bryggplatser och det har varit en del händelser som resulterat i en hel del extraarbete mer om detta har skickats ut i ett separat meddelande.

För styrelsen väntar sedan som vanligt en intensiv höst med arbete med nästa års budget, förberedelser inför årsmötet med verksamhetsberättelse osv.

Och för alla oss medlemmar väntar som vanligt torrsättningarna med allt vad det innebär i form av både arbete och möjligheten att vara på området och träffa varandra. Våra torr- och sjösättningar brukar alltid vara trevliga aktiviteter som sköts på ett förnämligt sätt av gänget i varvssektionen. Jag hoppas att ni som är nya medlemmar hos oss ställer frågor om det är något ni är osäkra på så hjälps vi gemensamt åt så att allting går smidigt.
Vi kommer organisera torrsättningarna på samma sätt som under sjösättningen i våras för att få till så stor säkerhet och liten smittrisk som det är möjligt.

Men ännu finns det lite tid till att vara ute med båten och njuta av skärgården, passa på att åka ut, det är fantastiskt fint därute.

Vi har under året inte haft några arbetsdagar vilket naturligtvis har påverkat hur det ser ut på området. Det är lite vildvuxet och området runt vår miljöstation ser allt annat än bra ut.

Men nu i lördags drogs det ihop till en arbetsdag där vi fokuserade på gräs- och slyröjning. Vi klippte och röjde vass och städade vid miljöstationen och på området i övrigt och vi arbetade med att göra färdigt säkerhetsinstallationerna ute på bryggorna.

Klubbhusets stora rum förbereddes för målning av väggarna, så snart är det nymålat och fräscht, jag hörde rykten om att det kommer gå åt det gula hållet.

Ett jättestort tack till alla ni som var med, Det var med ett positivt humör ni alla gjorde ett fantastiskt jobb trots att vädret inte visade sin bästa sida. Nu har vi området klart för torrsättningarna av våra båtar.

När det gäller miljöstationen är det viktigt att vi bara lämnar sådant som det finns kärl för, det är tydligt uppmärkt i stationen. Andra produkter måste ni själva returnera till kommunernas återvinningscentraler.

Som vi tidigare meddelat vill skärgårdsstiftelsen att vi håller deras område utanför mastkransbryggan fritt från material. Det innebär att det inte är aktuellt att vinterförvara master där. Det är naturligtvis okey att lägga upp masterna för arbeten på masten i samband med av- och påmastning, men ingen långtidsförvaring över vintern. För att få plats med så många master som möjligt är det viktigt att det bara ligger master i mastskjulet, inga bommar spridare mm, dessutom måste vi försöka få upp lättare master högt upp så att stora och tunga master kan luftas in på de lägre nivåerna. Viktigt att vi alla hjälps åt med detta så att mastskjulet utnyttjas så bra som möjligt.
En uppdatering av mastskjulet kommer förhoppningsvis ske under nästa år för att göra det lite bättre och enklare att använda.

Bastuprojektet börjar närma sig slutet och den kommer snart stå klar. Det finns behov av en kökssoffa, gärna med förvaring och stolar att ha i utrymmet utanför själva bastun. Om du har något som du tror kan passa så skickar du ett mail till Kicki som är biträdande bastugeneral på kicki@solong.nu alla förslag mottages med tacksamhet.

Jag vill också passa på att informera om att höstens informationsmöte för nya medlemmar ställs in, liksom i våras med anledning av pandemin.
Vår fadderansvariga, Lennart Arnerbeck, har haft kontakt med alla nya medlemmar och berättat om föreningen och jag hoppas att alla ni som är nya känner er välkomna och att ni har fått lite grundläggande information, jag har fått återkoppling från en hel del av er och hört att det varit mycket uppskattat. Har ni frågor eller funderingar så är det bara att ta kontakt med någon av oss i styrelsen eller Lennart. Varvsektionen kommer dessutom ta lite extra hand om alla nya medlemmar och vara med och hjälpa till där det behövs under torrsättningarna.

Med dessa ord önskar jag er alla en fin avslutning på säsongen och hoppas att vi ses under upptagningshelgerna senare.

Mats Landberg
Ordförande OBF