obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Information från styrelsen

Då är det dags igen med ett nytt verksamhetsår för OBF. Det är ett spännande år som vi går till mötes då vi ska göra en stor investering i hamnanläggningen under hösten. Det är många år sedan vi gjorde en investering av den här omfattningen. Rixöbryggan köptes 1998 om jag inte kommer ihåg fel och nu är det dags igen då några betongpontoner i vår hamnanläggning böjar bli dåliga.

Årsmötet som vi hade i Farsta var sig likt med många kända trotjänare från föreningen. Det var (som vanligt) riktigt bra diskussioner innan besluten togs för respektive punkt. Personligen uppskattar jag åsikter som breddar beslutsunderlaget. Ni som var med ska ha tack för engagemang och bra åsikter.

Tyvärr saknades många medlemmar på detta årsmöte nu när vi skulle ta ett stort gemensamt beslut om styrelsens motion beträffande hamnanläggningen. I år var vi 73 st närvarande, det var något sämre än förra året. Till nästa år bryter vi denna trend och fyller upp lokalen. Era åsikter behövs!

Investeringen i vår hamnanläggning är ett så pass omfattande arbete att styrelsen beslutat ta hjälp av förra kassören Joachim Wallenstein. Joachim kommer att ha en projektledarroll för att hjälpa hamnkaptenen Gunnar med arbetet att handla upp samt genomföra förnyelsen av hamnanläggningen. Ni medlemmar kommer att löpande bli informerade på vår hemsida hur detta arbete framskrider.

Vi i styrelsen kommer att informera er medlemmar i föreningen mer löpande under året med hjälp av nyhetsbrev som är en funktion på vår nya hemsida. Ambitionen är att skriva ett informationsbrev i månaden beträffande olika områden som berör föreningen och dess sektioner.

Ha en skön vår,

Kenth Olsson