obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Midsommarstang

Juni och snart midsommar

Så är sommaren här och det har funnits goda möjligheter att använda våra fina båtar. Nästa vecka väntar midsommar och det är bara att hoppas på bra sommarväder. Det ser ut som att vi blir inklämda mellan ett högtryck i öster och lågtryck i väster så det blir väl som vanligt, lite sol och lite regn. Oavsett väder och vind så lämnar ivarjefall vi hamnen för att tillbringa helgen på sjön och förtöjer nattetid redo för storm.

Det viktigaste först. På senaste styrelsemötet gick vi som tidigare möten igenom förutsättningarna för vårt årsmöte och med de nya reglerna så ser det ut som att det ska gå att få till ett vanligt fysiskt möte. Planen vi har är att årsmötet skall hållas i mitten av september då de flesta av oss är tillbaka från våra semestrar. Vi återkommer med datum och plats så fort lokal är bokad. Årsmöteshandlingarna kommer skickas ut i god tid innan mötet. Så håll ögonen öppna för den informationen, det är många viktiga frågor som skall avhandlas så det är viktigt att just du kommer på mötet och är med och beslutar vilken väg vår förening skall ta i olika frågor.

OBF finns för er information nu också representerade i styrelsen för Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF) genom vår hamnkapten Charlie, detta ger oss en väldigt bra kanal in mot både SMBF och SBU (Svenska Båtunionen). Tillsammans med samarbetet mellan Gålöklubbarna har vi nu skapat goda förutsättningar för påverkan och information utanför vår egen förening.

Vidare så har sålt vår gamla septiktömningspirra till Kryssarklubben som kommer använda den på sin anläggning Malma Kvarn. Pengarna vi fick in på den har använts till att investera i oljesaneringsutrustning som vi har fått levererad och som nu finns tillgänglig i en stor gul låda. Där finns saneringsmateriel och oljelänsar att lägga ut i vattnet vid ett eventuellt oljeutsläpp.

Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund har efter utförda enkäter beslutat att vi anses bedriva miljöfarlig verksamhet med risk för att det finns giftiga ämnen på vår mark. Vi ligger som ett ärende hos dom för framtida beslut men vi har redan nu fått krav om att vi måste upplysa om risken. Med anledning av detta kommer vi sätta upp anslag med information på grindarna som leder in till vårt område.

Vi har också genomfört vårens sista arbetsdag, uppslutningen från dom som var kallade var inte den bästa men vi fick det som stod på måstelistan gjort. Jag anser att vi har god ordning på hela området och det ser städat och snyggt ut. Vi får alla hjälpas åt att behålla det skicket under sommarmånaderna. Är det något som akut måste fixas som ni ser så skickar ni ett mail till felanmalan@oxnobatforening.se

Under påmastningarna har vi haft två stycken incidenter där i ena fallet vajern fastnade i stegen som man klättrar upp i mastkranen på. Stegen skadades och har efter det bytts ut mot en ny. Vid det andra tillfället föll en mast ur kroken, masten fastnade i mastkranen så skadorna blev minimala, men det hade kunnat gå riktigt illa. Vi har efter det bytt krokar på både det manuella och elektriska spelet.
Det är mycket viktigt att ni har full kontroll på era lyft när ni använder kranen och framför allt det elektriska spelet. Man trycker bara på en knapp där och uppmärksammar inte alltid att något fastnar eller går fel eftersom det inte känns.

Innan förra styrelsemötet gick några av oss i styrelsen en säkerhets rond för att se vilka faror som finns och vad som behöver åtgärdas efter ronden skriver vi en rapport som vi går igenom på mötet. Detta kommer vara en stående rutin före varje styrelsemöte framöver, allt i andan att det skall vara så säkert som möjligt att vistas på området. En sak som vi noterade var att det ligger urkopplade kablar på bryggorna som innebär en risk att snubbla på. Efter urkoppling av el skall kabeln tas bort och läggas i båten, det enda som skall komma från båten till bryggan när den är lämnad är förtöjningstamparna. Och som föreskrifterna säger, är du inte i eller vid båten så skall elen vara urkopplad.

Vi har under våren haft en entreprenör på plats som har arbetat med just elen på brygga B och C. Det har medfört att det tidvis saknats el i uttagen där. Elen har under denna tid fungerat vid våra servicebryggor S och T så jag hoppas att ni som har haft behov av el för att utföra arbeten ombord har klarat er fint ändå. Målsättningen vid allt elarbete som tar lite tid är att det skall finnas el att tillgå på annan plats.

Med dessa rader vill jag önska er alla en riktigt fin midsommar och förhoppningsvis semester med båtliv. Jag skickar ut ett litet nyhetsbrev i juli där det som vanligt kommer lite information om läget på klubben.

Klubbhälsningar från

Mats Landberg / Ordförande OBF