obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetbrev från ordförande

Hej igen alla medlemmar.

Då kan vi lägga februari månad till handlingarna.
Just idag snöar det kraftigt och är 10 grader kallt så båtsäsongen känns lite avlägsen men nästa vecka är det båtmässa så då tror jag helt säkert att årets båtkänslor får en rejäl start.

Vi har haft styrelsemöte i slutet av månaden där vi gick igenom resultatet av enkäten som skickades ut i slutet av förra året. Jag vill tacka alla som tog sig tid att fylla i och skicka in, vi fick in 142 svar vilket vi anser vara bra. Mycket nyttig information för oss i styrelsen och alla sektionsmedlemmar om hur vi kommer utvecklas framöver. Många av er har också kommit med förslag till förbättringar med mera.

Den 10 mars kommer styrelsen och funktionärer i sektionerna träffas för årets planeringsdag. Vi har haft denna aktivitet 3 gånger tidigare och den ger oss en bra grund att stå på inför det som skall göras under året.

På planeringsdagen kommer resultaten från enkäten diskuteras, vi kommer planlägga årets underhållsaktiveter, både löpande underhåll och utveckling. Vi har några prioriterade projekt, bl,a renovering av bojekan och återuppbyggnad av bryggan vid mastkranen som vi rev i höstas. Den nya sjösättningsrampen som vi skall bygga ligger naturligtvis också i denna planering.

Varvsektionen kommer diskutera om hur vi ska hantera upptagning av vinterliggare och klubbsektionen kommer planera trevliga aktiviteter för oss medlemmar.

Vi kommer också diskutera de miljöfrågor som vi skall hantera med fokus på bottenfärg / blästring och system för septiktank tömning.

Vi har lämnat en delrapport angående vårt miljöarbete till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där vi har ett par punkter att åtgärda.

Man poängterar i sitt svar att sjösättning av båtar med TBT i bottenfärgen är en olaglig handling. Vi har fått lite respit i detta ärende men ni som vet eller antar att det finns risk att det finns TBT i bottenfärgen på er båt måste ta tag i detta problem omgående. Risk för TBT i bottenfärgen gäller främst båtar som är bottenmålade före 1989.

Vi återkommer med direktiv om hur vi skall hantera detta under mars månad.

Glöm inte bort att ta en tur till Oxnö och se till era ögonstenar och kolla att dom klarat vinterns prövningar.

Själv tänker jag besöka Allt för sjön nästa vecka så möjligtvis ses vi där.

Mats Landberg

Ordförande

Oxnö Båtförening

 

 

Bifogar för er kännedom en lista på funktionärer i klubben.

 

Varvssektionen

Varvschef: Kalle Ottosson

Bitr. varvschef: Kjell Bergström

Varvspersonal

Lennart Arnerbeck

Patrick Bermvik

Peter Erdogan

Morgan Lindmark

Ulf Nylander

Mikael Nysten

Tomas Odenholm

Henrik Rand

Pär Unnermark

Bengt Öberg

Ralph Larson

 

Hamnsektionen

Hamnkapten Per-Gunnar Andersson

Bitr. hamnkapten Joachim Wallenstein

 

Vakt

Vaktchef Charlie Rydén

 

Underhållssektionen

Underhållschef: Stefan Magnusson

Bitr. underhållschef: Ernesto Figueroa

Underhållspersonal

Thomas Sjöberg

Rolf Gerdén

Björn Karseland

Torbjörn Sköld

Thomas Wendt

Patrik Ekström

Jonas Bergström

Stefan Prins

Per-Erik Mattsson ( Ansvarig hemsidan)

 

Klubbsektionen

Anna Heidenberg

Anne-Charlotte Loshammar

Hans Söderström

 

Revisorer

Bruno Skog

Gunilla Gallenius

Mathias Fors (Suppleant)

 

Valberedning

Gunnar Tulldahl

Sven-Erik Wiik

Mikael Nysten