obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från ordförande

Hej alla medlemmar.

Det är snart mitten på januari mitt i vintern och snö på backen, med andra ord några månader kvar innan båtsäsongen drar igång för de flesta av oss.

Jag vill börja med att tacka för det förtroende jag fick på årsmötet att leda föreningen under det kommande året. Vi har som sagt klarat av årsmötet som för året hölls i Kärrtorps Gymnasiums aula. Det var lite färre deltagare än normalt som deltog vilket är en utveckling vi hoppas vänder till nästa år.

Meningen var att Christian Weyer, från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund skulle berätta om giftfria båtbottnar men han kunde tyvärr inte vara med på grund av sjukdom. Per Elvin som är miljöansvarig i vår förening redogjorde istället för de miljöregler vi har och vilka utmaningar vi ställs inför framöver. Efter mötet bjöds vi på den nu traditionsenliga lunchen med trevlig samvaro och tillhörande diskussioner medlemmar emellan. Lika trevligt som vanligt.

I torsdags hade vi i nya styrelsen vårt första sammanträde, vi konstituerade oss och fördelade arbetsuppgifter enligt nedan.

Förutom mig som ordförande beslutade vi om följande ansvarsområden

Vice Ordf              Björn Hollertz

Kassör                  Urban Vesterlund

Hamn                   Per Gunnar Andersson

Varv                      Kalle Ottosson

Underhåll             Stefan Magnusson

Klubbsektion        Anna Hejdenberg

Vakt                      Charlie Rydén

Administratör      Margaretha Åhlander

Miljö                     Per Elvin

 

Jag har som målsättning att skriva några rader en gång i månaden för att hålla er informerade om vad vi har för planer den närmaste tiden och vad som sker på klubben.

Aktiviteten på klubbområdet är av naturliga skäl inte så hög under dessa kalla månader, däremot så hoppas jag att ni alla tar regelbundna turer till klubben för att hålla koll på era vinterförvarade båtar. Vi har haft några stormar som dragit förbi, under den senaste drabbades tyvärr en medlem av att båten välte på land, inga skador på grannbåtar men det visar på viktigheten att se efter statusen på vinterhalvåret.

Vi har många planerade arbeten under året som jag kommer ta upp vartefter dom blir aktuella att utföras. Det som vi har stort fokus på just nu är att se till att ”Projekt Ny sjö- och torrsättningsramp” kommer vidare. Mer info om detta kommer under våren

Styrelsen och funktionärer I klubben kommer att ha en arbets-/konferensdag den 10 mars där vi kommer strukturera upp arbeten och aktiviter kommande år.

Jag kan redan nu hinta om att vi kommer ordna lite kurser under året gällande båtteknik och konsten att lägga till. Som tidigare kommer vi ordna grillkvällar och en del andra sociala aktiviteter.

Jag vill också påminna er om att boka upp era vaktpass I vaktboken och göra noteringar I era kalendrar när det är dags för en trevlig arbetsdag, det är ju vi alla tillsammans som ser till att allt fungerar och är trevligt på vårat område.

Är ni osäkra på något så finns mycket information att hämta på hemsidan och är det något ni undrar och inte hittar så kontaktar ni mig eller någon annan I styrelsen. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan I klubbhuset.

Mats Landberg
Ordförande

Oxnö Båtförening