obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

ordförandes klubba

Ordförandes Nyhetsbrev

Då har vi startat ett nytt år för Oxnö båtförening i och med att årsmötet 2023 är avklarat.

Vi hade ett väldigt bra möte i Kärrtorp lördagen den 14 januari där vi gick igenom föregående verksamhetsår gällande sektioner och ekonomi. Vi kan konstatera att vi har en stabil och välskött förening som vi är medlemmar i. Vi var lite färre deltagare än normalt, 98 mot normala en bit över 100. Jag tror att det kan bero på att våra två senaste årsmöten har varit långdragna historier.

Årets möte startade 13:00 och var klart 14:30 inklusive en del information under övriga frågor, så vi var tillbaka till en mer normal möteslängd.

Mötet valde en ny styrelse som konstituerade sig veckan efter årsmötet enligt nedan. Styrelse och funktionärer finns på vår hemsida med kontaktuppgifter.

Ordförande                 Mats Landberg.

Vice ordf./Vaktchef   Björn Hollertz

Klubbsektionen           Anna Hejdenberg

Sekreterare                 Pär Sparén

Kassör                           Jenny Broberg.

Hamnkapten               Charlie Rydén

Varvschef                     Pälle Unnermark.

Underhållsansvarig    Johan Strömbäck.

Miljöansvarig              Magnus Lagerberg

I det utskickade materialet till årsmötet var Hasse Söderström föreslagen av valberedningen att bli revisor. På årsmötet berättade valberedningen att de ”dragit tillbaka sitt förslag på Hasse Söderström på grund av jävsregler”. Den informationen blev lite knapphändig och ledde till spekulationer att Hasse gjort något otillåtet där han varit jävig och därför togs bort av valberedningen. Men så var inte fallet. I ett meddelande kort innan årsmötet, och som många på årsmötet säkert inte hunnit läsa, gick valberedningen ut med ett meddelande att Hasse inte var valbar på grund av regler som säger att en avgående styrelseledamot inte direkt kan väljas till revisor på grund av risk för jäv. Det hade valberedningen missat och när de blivit medvetna om detta drog de tillbaka sitt förslag. Valberedningen föreslog i stället Magnus Hagberg som revisor, vilket årsmötet också beslutade. Hasse har under sin tid i styrelsen varit en stor tillgång när det gäller både styrelsearbetet och hans föreningskunskap.
På grund av den korta tiden mellan informationen från valberedningen och mötet så missade jag tyvärr att tacka av Hasse under mötet. Men jag vill här och nu säga att Hasse avgick med flaggan i topp och jag vill verkligen tacka honom för hans insatser för OBF.

Under punkten övrigt på årsmötet berättade vi om vårt nya arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen, vi pratade om det nya nyckelsystemet som också fanns att titta på efter mötet. Bytet kommer ske i samband med och efter sjösättningarna, mer info kommer.
Vi pratade även om att vi fått en fråga från Gålöbasens BK om vi kan ta emot medlemmar därifrån, dom är i och med det säkerhetspolitiska läget uppsagda från sitt område eftersom försvaret vill få full tillgång till Gålöbasen från och med dec 2024 och måste i och med det vara borta från området då. I söndags hade vi ett möte med representanter från vår och deras styrelse där vi var på plats på Gålöbasen och hos oss för att se vilka möjligheter som finns. GBBK måste ta bort allt material som dom har på området inklusive bryggor och vi har börjat se vilka möjligheter det finns att göra en sammanslagning av våra klubbar.

Det blir en lång väg att gå där vi måste arbeta fram förslag vilka måste få godkännande från Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun och Länsstyrelsen. Vi kommer fortlöpande informera om vad och hur vi gör men första stegen är tagna utan att vi har tagit några beslut om hur vi mer exakt går vidare.

För oss i OBF ser jag att detta skulle innebära många positiva effekter med lite fler bryggplatser, fler y-bommar och möjlighet till utökning av varvsverksamheten samt tillgång till nya funktionärer.

Till slut en liten uppmaning till alla. Det är viktigt att ni går in och bokar er för era vaktpass. Vaktchefen får samma frågor varje år om man kan skjuta upp missad vakt till nästkommande år på grund av diverse orsaker. Det säger vi nej till eftersom det blir en administrativt tung arbetsuppgift att hålla reda på ett sådant system, så styrelsen följer det regelverk vi har i föreningen där solidariskt ansvar för föreningen gäller. Missad vakt debiteras med avgift enligt avgiftsmatrisen som finns på hemsidan. Tredje året detta sker resulterar i uteslutning ur föreningen.

Avslutningsvis kan jag säga att jag nyss kom från båtklubben, allt ser bra ut, det blåste lite men jag såg inga havererade täckningar. En uppmaning är dock att ta en tur och se över pallningen. Vår mark består mestadels av lera och vid de temperaturförändringar som varit de senaste veckorna rör sig marken ganska mycket.

Jag behövde justera en hel del, igen, på vår båt som under vintern totalt sjunkit ner ca 4 cm, det kan resultera i både lösa stöttor och stor punktbelastning på skrovet om man inte justerar.

Jag hoppas att jag med dessa rader uppdaterat er en del om vad som sker just nu. Har ni frågor eller idéer så tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och det går även bra att mejla på styrelsen(at)oxnobatforening.se.

Båtklubbshälsningar

Ordförande Mats
Mats Landberg/ordförande OBF