obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Slutet på mars

Våren närmar sig med stormsteg och vi kan väl helt klart säga att det inte ser ut att bli en vanlig vår. Sverige och resten av världen har utmaningar som nog ingen av oss kunde föreställa oss för en månad sedan. Jag besökte Mässan Allt för sjön just innan den stängde. Jag upplevde att det var mycket mindre folk än normalt men när jag var där på måndagen trodde jag inte att det skulle bli en vändning till att alla större evenemang skulle slå igen under den kommande veckan, så också Allt för sjön. Saker och ting förändras snabbt för varje dag som går.

Corona situationen kan eller kommer troligtvis också drabba OBF. Styrelsen har just nu fokus på att förbereda oss för olika typer av scenarion. Fokus just nu ligger på den kommande sjösättningen av våra båtar, vi måste förbereda oss och ha en plan för hur vi skall lösa sjösättningen och vilka olika problem vi kan drabbas av och hur vi tacklar dom. Innan sjösättning så är det vårrustning av båtarna och vi måste redan då tänka på vilka utmaningar som kan dyka upp i samband med den.

Eftersom vi har en stor del medlemmar som är äldre och medlemmar som ingår i riskgrupperna så behöver vi ta höjd för att vi dels kan få problem med varvspersonal, den delen tror jag dock att vi löser. Vad som kan bli ett större problem är medlemmars båtar som inte går att sjösätta med anledning av att båtägarna är sjuka eller i karantän under sjösättningsdagen. Som sagt en hel del att tänka på men vi är igång och försöker få fram olika planer.

Med anledning av detta så kommer som ni förstår den vanliga verksamheten bli lite lidande, vi kommer få prioritera och ändra fokus på vissa arbeten.
Vi har som ni kan se i projektlistan, som ligger på hemsidan tillsammans med styrelseprotokollen, en hel del projekt på gång och som vi ska försöka genomföra under året. Uppstartade projekt är bland annat.

Bastuprojektet som har tuffat på under senvintern, vi har kommit ett gott stycke på väg och projektet ligger väl inom budget. Vi hoppas på en invigning runt sjösättningen.

Fadderverksamheten har startat upp med Lennart Arnerbeck i spetsen, nya medlemmar har blivit kontaktade och vi jobbar på ett system med uppföljning.

Förra gången jag skrev berättade jag att vi skulle lägga upp en ny mailadress till styrelsen för de få ärenden där man är osäker på vem som skall adresseras. Vi har sedan vi startade upp den kommit fram till att den är svåradministrerad så vi tar bort den och vill att ni mailar dessa ärenden till mig på ordf@oxnobatforeningen.se så får jag se till att frågan kommer till rätt person. Trafiken till styrelseadressen har inte varit stor så jag tror att ovanstående inte skall innebära något problem.

Funktionärerna i föreningen hade i mitten av februari vårt årligt återkommande arbetsmöte inför kommande år. Fokus denna gång låg på att få en struktur på allt som görs och behöver göras under året. Vi alla hjälptes åt att skapa en lista med alla uppgifter. Vi håller nu på att ser över hur vi ska fördela ut arbetet bland funktionärer och medlemmar. Vi jobbar på att göra små avgränsade arbetsområden som någon eller några får ansvar för. Det som det handlar om är att de ansvariga skall se till att uppgiften kan genomföras, att rätt material finns mm, och att den sedan genomförs. En del uppgifter kan utföras av de ansvariga själva medans andra uppgifter behöver utföras på en arbetsdag, då efter planering av den/de ansvariga.