obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nytt år nya möjligheter

Baboushe på svaj i viken

Då har vi haft årsmöte och ett nytt arbetsår i föreningen har just börjat. Årsmötet som var det längsta i föreningens historia var en tillställning där det diskuterades livligt om både framtid och historia. Styrelsen fick mycket återkoppling från medlemmarna och till nästa årsmöte ska vi nog fundera över om vi kanske bör överväga att övriga frågor som skall tas upp ska föranmälas så att vi redan från början kan förbereda oss på hur långt mötet kan bli.
Med anledning av att mötet drog ut  på tiden blev det lite galet med lunchen som blev kraftigt försenad. Tyvärr åkte många hem och missade en fantastisk berättelse av medlemmen Eric Andre som berättade om den gula multibåten Baboushe som ligger på svaj längst in i vår vik.

Båten och besättningen, som Eric var en del av, lyckades med den unika bedriften att under sommaren 2007 utan motor segla Nordvästpassagen från Alaska till Grönland. Något att tänka på när man tittar på den unika båten. Eric visade många vackra bilder och berättade, med en härlig fransk brytning, om ett riktigt äventyr.

Årsmötet beslutade om hur styrelsen 2020 skulle se ut och efter årsmötet har vi haft ett konstituerande styrelsemötet där vi fördelade arbetsuppgifterna mellan ledamöterna enligt nedan.

Ordförande                    Mats Landberg

Vice ordf/vaktchef          Björn Hollertz

Sekreterare                    Regina Bermvik

Kassör                           Urban Vesterlund

Hamnkapten                  Charlie Rydén

Varvschef                       Kalle Ottosson

Underhållschef              Stefan Magnusson

Klubbsektionen             Anna Hejdenberg

Ledamot                       Hans Söderström.
                                     Ansvarar för utveckling av ungdomsverksamhet mm.

Årsmötet beslutade om att bifalla ett antal motioner ”se årsmötesprotokollet som finns på hemsidan”. En av motionerna gällde slutförande av bastun. Ronald Karlsson har utsetts till projektledare och det har fram till nu hållits ett byggmöte där en projektplan och kostnadsplan har upprättats.

Styrelsen har lagt in bygget i projektplanen så att ni kan följa statusen på hemsidan där vi lägger ut styrelseprotokollen tillsammans med pågående projektlistan. Nu ser vi alla fram emot att bastun står färdig fram till årets säsong startar upp.

Som ni läst ovan så har vi en ny ledamot i styrelsen, Hans kommer under året se över och försöka få igång en del ”mjuk” verksamhet. Ungdomsverksamhet har vi diskuterat en längre tid och det är något vi bör ha i en förening av vår storlek. Vi har även talat om att starta upp någon form av verksamhet för kvinnorna, eskader / kurser / samvaro. Det är lite av det Hans kommer prioritera och ni alla är varmt välkomna med förslag om hur vi gör detta på ett bra sätt.

Vi har upprättat en ny mailadress som heter styrelse@oxnobatforening.se . Om ni inte vet vem ni skall fråga i ett specifikt ärende så kan ni maila på den adressen så går mailet till alla i styrelsen.

Om vi skulle prata lite om vädret så har det ju fram till nu inte varit mycket till vinter att tala om, men det har blåst en del så om ni inte har gjort det tidigare så föreslår jag att ta en tur till båten och se över täckning och pallning och kontrollera att allt ser bra ut.

Tänk också på att det inte är tillåtet att lämna el inkopplad när ni inte är på plats. Vår granne, campingplatsen, drabbades av brand nu under vintern där ett antal husvagnar förstördes och det sista vi vill uppleva bland våra uppställda båtar är ju en brand.

Vi kommer under februari som vanligt ha en arbetskonferensdag för funktionärer. Under den dagen kommer jag att presentera en plan jag har om hur vi kan utveckla arbetet i föreningen. Jag har en ide om att identifiera alla arbetsuppgifter som behöver utföras under året och hitta ansvarsområden som kan delas ut till medlemmar som byter detta mot en schemalagd arbetsdag.

Det skulle betyda att man som medlem får en flexibilitet att utföra arbetsinsatsen när det passar en själv bra i tiden istället för en viss dag man blir tilldelad. Tanken är inte att vi skall jobba mer utan mer effektivt.
Våra funktionärer har bra kontroll på vad som behöver göras och jag tror att vi efter denna dag har pratat oss samman kommer kunna få ett bra avstamp in i ett nytt arbetssätt.

På förekommen anledning vill jag också belysa att 1 april är sista uppsägningsdag för sommarplats, detta för att vi skall kunna erbjuda sommarplatser till nya medlemmar och att vi inte skall ha tomma platser under sommaren.

Avslutningsvis en efterlysning. På årsmötet beslutade vi att reparera den elektriska winchen vi hade monterad vid mastkranen tidigare. Den finns dock inte kvar på området. Möjligtvis har någon tagit hand om den för att kontrollera statusen på felet. Om så är fallet så hör av er så ska vi försöka få den på plats till årets påmastning.

Mats Landberg

Ordförande OBF