obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Tips från polisen

Hej båtsamverkare!

För er kännedom så har båtmotorstölderna ökat med hela 41% under våren 2017, jämfört med våren 2016 i Stockholms län. Cirka 2600 anmälningar gör allmänheten per år i Stockholms län angående båtbrott. Varje år stjäls båtmotorer i Sverige till ett värde av cirka 240 miljoner.

 Här kommer några tips från mig som sjöpolisen vill informera om:
-Stöldmärk era motorer med dna-märkning från exempelvis Smartwater, Electa , eller microflingor av märket Securemark .

 -När ni skaffar låsbultar till att fästa båtmotorn med, så använd gärna två sådana bultar som ni fäster diagonalt mot varandra i akterspegeln. Detta gör att tjuven får avsevärt mycket svårare att ”vicka loss” motorn, vilket ofta händer. Sätt låsanordningen på insidan av akterspegeln.

 – Om ni har Y-bommar vid era bryggor, förtöj då två båtar i samma bom , en på var sida om bommen. Detta gör att tjuven undviker stöld av dessa båtar, eftersom denne monterar loss y-bommen med vidhängande båt vid stöldtillfället, för att bogsera hela ekipaget till ett undanskymt område där båtmotorn kan monteras av i ”lugn och ro”. Om det sitter två förtöjda båtar i bommen, försvårar ni betydligt stölden, kanske även får tjuven att undvika dessa båtar.

 -Skaffa spårsändare

 -Om ni vill försvåra stöld av båttrailer så sätt bygellås, eller annan låsanordning på hjulen, vilket gör det mycket svårt att få den att rulla.

 -Stöldmärk era bensintankar. Stölder av sådana har stigit markant. Märk tanken med namn och mobilnummer, alternativt endast ett mobilnummer. Denna märkning är värdefull. Även om bensintanken inte är värd speciellt mycket, så hjälper det polisen i eftersökning av gärningsmän. De kan kontakta er för att få veta varifrån tanken kommer och att ni kan få tillbaka den.

 -Ta av motorkåpan under vintern. Förvara den på annat ställe än där ni vinterförvarar båten. En båtmotor utan kåpa är inte lika intressant för tjuven.

 OBS!

Om ni är ute i skogen vid något tillfälle och skulle märka att en gran har ett antal avbrutna grenar, så ska ni titta er omkring i närområdet. Där kan det nämligen finnas en ”tjuvgömma” övertäckt med granris. Det stulna godset, oftast båtmotorer, lägger tjuven på en uppsamlingsplats, för att vid ett senare tillfälle återvända och transportera iväg godset.