obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Två extra arbetsdagar den 15 och 16 oktober

De extra arbetsdagarna gäller bara dig som har båtplats på någon av de bryggor som ska bytas ut. Se PDF-dokumentet nedan för detaljerad information.

Med stormsteg närmar sig nu tidpunkten för det stora bryggbytet, som vi ska göra på klubben i höst. Måndagen den 17 oktober påbörjar entreprenörerna det omfattande arbetet med att byta stora delar av klubbens bryggor.

Innan dess måste vi själva hinna klart med samtliga förberedelser.

Den stora mängd arbete som behöver göras och den tajta tidplanen är skälet till att vi måste sätta in dessa extraordinära arbetsdagar. För att gå i land med uppgiften behöver vi verkligen att så många, som det bara är möjligt, ställer upp. Vi är medvetna om att kallelsen kommer med kort varsel, men hoppas att du trots det kan göra dig fri för den här avgörande insatsen.

I PDF:en nedan finns mer information om bryggprojektet samt kontaktinformation till projektansvariga.

Kallelse extra arbetsdagar okt 2011