59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Mats Landberg

Nyhetsbrev mitt i vårrustningen

April månad och vi närmar oss sjösättningarna med stormfart. Våren är som vanligt en hektisk tid med massor av saker som skall göras och vädret kan vara lite lurigt med sol och värme ena dagen och snö eller regn nästa. God planering och att man inte tar på sig för stora projekt så här i slutet av vintersäsongen brukar vara en bra idé för att minimera stressen.

Sjösättningslistorna är utskickade och ligger dessutom på vår hemsida och går att finna på anslagstavlan i klubbhuset. Så det är bra att gå in och planera för att vara klar då det är dags. Observera att dom fortfarande är preliminära så eventuellt kan någon liten förändring ske, eventuella ändringar kommer naturligtvis informeras om.

Årsmötet blev även i år en lite långdragen historia med diskussioner kring val och motioner. Jag hoppas att de flesta stötte frågor nu är avklarade nu och att vi nästa år får ett möte som är kortare och vi kan återgå till eventuell lunch med båtprat och kanske en föreläsning om något intressant ämne.

Vi har fått in två nya ledamöter i styrelsen och vi har haft ett första konstituerande styrelsemöte där vi fördelade arbetsuppgifterna enligt nedan

Mats Landberg
Björn Hollertz
Niklas Mattsson
Pär Sparén
Anna Heidenberg
Charlie Rydén
Kalle Ottosson
Magnus Lagerberg
Hans Söderström

Ordförande och kontakt mot Underhållssektionen
Vice ordförande och Vaktchef
Sekreterare
Kassör
Ansvarig Klubbsektionen
Hamnkapten och ansvarig för Administration
Varvschef
Ledamot och kontakt mot Utvecklingssektionen
Ledamot och ansvarig för uppstart av Ungdomsverksamhet

I senaste styrelsemötesprotokollet som finns på hemsidan finner ni en förteckning över funktionärerna i föreningen

Vi har startat upp projektet med att komplettera vår hamn med fler Y-bommar som en av motionerna handlade om på årsmötet. Förra lördagen var ett gäng glada medlemmar och förberedde installationen genom att montera skenan som de nya bommarna skall fästas i längs insidan av B-bryggan i inre hamnen. Vi kommer i och med installationen få 23 platser försedda med 8 meters y-bommar. Inga bojar kommer finnas kvar i inre hamnen vilket kommer göra att utrymmet att manövrera och använda inre hamnen förbättras avsevärt.

Vi har två nya medlemmar som kommer hålla i Utvecklingssektionen under året, Syskonen Caroline och Philip Hagberg. Första projektet dom håller i är redan sjösatt och innebär att OBF kommer hålla en av deltävlingarna i Captains Cup. Nedan samtliga 4 deltävlingar.

Den 11/6 Muskörunt, Västerhaninge BS
Den 13/8 Mysingevalsen/Kräftköret, Gålöbasens BK
Den 27/8 2022 Oxnöpokalen, OBF
Den 10/9 2022 Skälåkersköret, Skälåkers BK

Evenemanget kommer innefatta en kappsegling för segelbåtar men även arrangemang för er som inte vill kappsegla och för motorbåtsägarna. Vi hoppas på stort deltagande och kanske en OBF vinnare i någon av deltävlingarna. Ta gärna kontakt om du har lust att hjälpa till eller har idéer utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

När ni vårrustar så tänk på att följa våra miljöregler, täck marken vid behov och samla upp och lämna miljöfarligt restavfall i vår miljöstation. Och tänk på att el inte får vara ansluten till båten när båtägaren ej är på plats.

Vi har som målsättning att under våren / försommaren skicka ut en medlemsenkät för att följa upp enkäten vi hade för ett antal år sedan. Svarsfrekvensen då var god och jag hoppas på lika gott gensvar när den här enkäten kommer ut.

Med detta önskar jag er alla lycka till med vårrustningen och jag hoppas att vi ses på klubben under sjösättningsdagarna

Ordförande Mats
Mats Landberg, Ordförande OBF

Mars månad och kommande Årsmöte

Då var vi plötsligt inne i mars månad och våren närmar sig med stormsteg. Det börjar dra ihop sig till vår-rustning av våra båtar och förberedelser inför kommande sjösättningar.

Men innan den tiden tar fullt vid så skall vi hålla årets Årsmöte. Även i år blev vi tvungna att skjuta på mötet med anledning av pandemin. Men nu är det dags, på söndag 13/3 klockan 15:00 träffas vi i Kärrtorps Gymnasiums Aula.

Från 14:40 finns det kaffe för de som önskar och det kommer troligtvis finnas lite fika efter mötet också.

Parkering kan vara en bristvara. Det finns plats på kringliggande gator och ca 10 minuters promenad från skolan ligger Kärrtorps IP där det finns ett flertal platser.

Under kommande årsmöte kommer vi precis som vanligt välja vilka som skall sitta i styrelsen och inneha förtroende uppdrag under kommande verksamhetsår.

Det är i år extra viktigt att just du kommer på mötet och påverkar hur du vill att föreningen skall drivas.

Årets val är kanske viktigare än någonsin eftersom utfallet av valen med säkerhet kommer påverka er som medlemmar vad gäller hantering av era båtar på land och vid bryggorna.

” INFORMATION, Den uppmärksamme som läste våra uppdaterade stadgar nogsamt, vilka lades ut efter förra årsmötet, kunde konstatera att under paragraf 17, Valberedning. saknades i första publiceringen raden med, Valberedningen bjuds in till två styrelsemöten per år, Korrekturläsarna hade missat detta, texten uppdaterades med den raden i November 2021.”

Med detta, mitt sista nyhetsbrev innan årsmötet önskar jag er en fin vecka och jag hoppas att vi ses på söndag.

Ordförande Mats
Mats Landberg / Ordf. OBF

Nytt år med nya möjligheter

Då läser vi 2022 i våra almanackor och det är plötsligt februari och man börjar tro på att en vår och sommar skall kunna komma krypande igen. Som vanligt är vädret den här tiden på året lite nyckfullt, vilket vi fick erfara under helgen som var.

Vindar med stormstyrka och till och med orkan vid Örskär sätter sina spår. Det var flera av oss som blev drabbade av sönderblåst täckning och andra skador. Tyvärr så blåste även en båt omkull. Min täckning som klarat sig bra i över 10 år kollapsade vilket jag fick reda på under en mellanlandning i Amsterdam på väg ut på 4 veckors jobb. Ingen kul information men jag hoppas att min hustru får provisorisk ordning på det hela med hjälp av några snälla gossar som anmält sig frivilliga att assistera.

Som ni tidigare fått information om så blev även årets årsmöte framflyttat med anledning av den pågående pandemin. Vi har bokat ett nytt datum den 13:e mars i vår sedan ett antal år välbekanta lokal i Kärrtorps Gymnasium. Detta naturligtvis med förutsättning att regler inte sätter käppar i hjulet. Arbetet pågår för fullt med att få alla handlingar till mötet klara så att vi kan skicka ut dom till er i god tid så att alla hinner sätta sig in i vad som kommer upp på mötet.

Jag hoppas och utgår från att årets möte inte blir lika utdraget som förra årets, vår genomgång av stadgarna tog sin tid förra gången och i år har vi ”bara” ett antal motioner som skall diskuteras och beslutas förutom den vanliga genomgången av dagordningen.
Som vanligt är det viktigt att just du kommer på årsmötet och gör din röst hörd i föreningen och har möjlighet att vara med att rösta och besluta hur vi ska bedriva verksamheten kommande period. Vi har genom åren haft en bra uppslutning på våra årsmöten och jag hoppas att det skall upprepas sig även i år.

Under det kommande år så hoppas jag att vi kan få i gång en del projekt som dröjt på grund av pandemin. Beroende på vilka beslut som fattas på årsmötet finns planer på att bygga om mastskjulet och förenkla masthanteringen totalt sett. Vi planerar ett utbyte av vårt låssystem och det finns inköpta y-bommar att montera för att utöka antalet y-boms platser i hamnen.

Jag avslutar som vanligt med en önskan att ni som inte varit på klubben och kontrollerat era båtar tar er tid att göra det.

Klubbhälsningar från

Ordförande Mats
Mats Landberg / Ordf. OBF