59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Ordförande-Nyhetsbrev

Nyhetbrev från ordförande

Hej igen alla medlemmar.

Då kan vi lägga februari månad till handlingarna.
Just idag snöar det kraftigt och är 10 grader kallt så båtsäsongen känns lite avlägsen men nästa vecka är det båtmässa så då tror jag helt säkert att årets båtkänslor får en rejäl start.

Vi har haft styrelsemöte i slutet av månaden där vi gick igenom resultatet av enkäten som skickades ut i slutet av förra året. Jag vill tacka alla som tog sig tid att fylla i och skicka in, vi fick in 142 svar vilket vi anser vara bra. Mycket nyttig information för oss i styrelsen och alla sektionsmedlemmar om hur vi kommer utvecklas framöver. Många av er har också kommit med förslag till förbättringar med mera.

Den 10 mars kommer styrelsen och funktionärer i sektionerna träffas för årets planeringsdag. Vi har haft denna aktivitet 3 gånger tidigare och den ger oss en bra grund att stå på inför det som skall göras under året.

På planeringsdagen kommer resultaten från enkäten diskuteras, vi kommer planlägga årets underhållsaktiveter, både löpande underhåll och utveckling. Vi har några prioriterade projekt, bl,a renovering av bojekan och återuppbyggnad av bryggan vid mastkranen som vi rev i höstas. Den nya sjösättningsrampen som vi skall bygga ligger naturligtvis också i denna planering.

Varvsektionen kommer diskutera om hur vi ska hantera upptagning av vinterliggare och klubbsektionen kommer planera trevliga aktiviteter för oss medlemmar.

Vi kommer också diskutera de miljöfrågor som vi skall hantera med fokus på bottenfärg / blästring och system för septiktank tömning.

Vi har lämnat en delrapport angående vårt miljöarbete till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där vi har ett par punkter att åtgärda.

Man poängterar i sitt svar att sjösättning av båtar med TBT i bottenfärgen är en olaglig handling. Vi har fått lite respit i detta ärende men ni som vet eller antar att det finns risk att det finns TBT i bottenfärgen på er båt måste ta tag i detta problem omgående. Risk för TBT i bottenfärgen gäller främst båtar som är bottenmålade före 1989.

Vi återkommer med direktiv om hur vi skall hantera detta under mars månad.

Glöm inte bort att ta en tur till Oxnö och se till era ögonstenar och kolla att dom klarat vinterns prövningar.

Själv tänker jag besöka Allt för sjön nästa vecka så möjligtvis ses vi där.

Mats Landberg

Ordförande

Oxnö Båtförening

 

 

Bifogar för er kännedom en lista på funktionärer i klubben.

 

Varvssektionen

Varvschef: Kalle Ottosson

Bitr. varvschef: Kjell Bergström

Varvspersonal

Lennart Arnerbeck

Patrick Bermvik

Peter Erdogan

Morgan Lindmark

Ulf Nylander

Mikael Nysten

Tomas Odenholm

Henrik Rand

Pär Unnermark

Bengt Öberg

Ralph Larson

 

Hamnsektionen

Hamnkapten Per-Gunnar Andersson

Bitr. hamnkapten Joachim Wallenstein

 

Vakt

Vaktchef Charlie Rydén

 

Underhållssektionen

Underhållschef: Stefan Magnusson

Bitr. underhållschef: Ernesto Figueroa

Underhållspersonal

Thomas Sjöberg

Rolf Gerdén

Björn Karseland

Torbjörn Sköld

Thomas Wendt

Patrik Ekström

Jonas Bergström

Stefan Prins

Per-Erik Mattsson ( Ansvarig hemsidan)

 

Klubbsektionen

Anna Heidenberg

Anne-Charlotte Loshammar

Hans Söderström

 

Revisorer

Bruno Skog

Gunilla Gallenius

Mathias Fors (Suppleant)

 

Valberedning

Gunnar Tulldahl

Sven-Erik Wiik

Mikael Nysten

 

Nyhetsbrev från ordförande

Hej alla medlemmar.

Det är snart mitten på januari mitt i vintern och snö på backen, med andra ord några månader kvar innan båtsäsongen drar igång för de flesta av oss.

Jag vill börja med att tacka för det förtroende jag fick på årsmötet att leda föreningen under det kommande året. Vi har som sagt klarat av årsmötet som för året hölls i Kärrtorps Gymnasiums aula. Det var lite färre deltagare än normalt som deltog vilket är en utveckling vi hoppas vänder till nästa år.

Meningen var att Christian Weyer, från Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund skulle berätta om giftfria båtbottnar men han kunde tyvärr inte vara med på grund av sjukdom. Per Elvin som är miljöansvarig i vår förening redogjorde istället för de miljöregler vi har och vilka utmaningar vi ställs inför framöver. Efter mötet bjöds vi på den nu traditionsenliga lunchen med trevlig samvaro och tillhörande diskussioner medlemmar emellan. Lika trevligt som vanligt.

I torsdags hade vi i nya styrelsen vårt första sammanträde, vi konstituerade oss och fördelade arbetsuppgifter enligt nedan.

Förutom mig som ordförande beslutade vi om följande ansvarsområden

Vice Ordf              Björn Hollertz

Kassör                  Urban Vesterlund

Hamn                   Per Gunnar Andersson

Varv                      Kalle Ottosson

Underhåll             Stefan Magnusson

Klubbsektion        Anna Hejdenberg

Vakt                      Charlie Rydén

Administratör      Margaretha Åhlander

Miljö                     Per Elvin

 

Jag har som målsättning att skriva några rader en gång i månaden för att hålla er informerade om vad vi har för planer den närmaste tiden och vad som sker på klubben.

Aktiviteten på klubbområdet är av naturliga skäl inte så hög under dessa kalla månader, däremot så hoppas jag att ni alla tar regelbundna turer till klubben för att hålla koll på era vinterförvarade båtar. Vi har haft några stormar som dragit förbi, under den senaste drabbades tyvärr en medlem av att båten välte på land, inga skador på grannbåtar men det visar på viktigheten att se efter statusen på vinterhalvåret.

Vi har många planerade arbeten under året som jag kommer ta upp vartefter dom blir aktuella att utföras. Det som vi har stort fokus på just nu är att se till att ”Projekt Ny sjö- och torrsättningsramp” kommer vidare. Mer info om detta kommer under våren

Styrelsen och funktionärer I klubben kommer att ha en arbets-/konferensdag den 10 mars där vi kommer strukturera upp arbeten och aktiviter kommande år.

Jag kan redan nu hinta om att vi kommer ordna lite kurser under året gällande båtteknik och konsten att lägga till. Som tidigare kommer vi ordna grillkvällar och en del andra sociala aktiviteter.

Jag vill också påminna er om att boka upp era vaktpass I vaktboken och göra noteringar I era kalendrar när det är dags för en trevlig arbetsdag, det är ju vi alla tillsammans som ser till att allt fungerar och är trevligt på vårat område.

Är ni osäkra på något så finns mycket information att hämta på hemsidan och är det något ni undrar och inte hittar så kontaktar ni mig eller någon annan I styrelsen. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan I klubbhuset.

Mats Landberg
Ordförande

Oxnö Båtförening