obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Underhållssektionen

Information från Underhållssektionen

Ett förtydligande m m

Vill göra ett förtydligande angående kontrollen av bojkättingar som två dykkunniga medlemmar efter bästa förmåga inspekterat.
Enskilda medlemmar kan möjligen uppfatta det som att klubben skulle vara ansvarig för statusen på kättingarna vilket inte är fallet.
Det är alltid och under alla förhållanden den enskilde medlemmens uppgift och ansvar att kontrollera sin bojstatus.
Var ute på klubben i dag och kunde till min stora glädje konstatera att vår dansbana/grilldäck färdigställts med ett heltäckande golv. För ägare till segelbåtar blir det nu lätt att på hösten vika ner och okulärbesiktiga sina segel inför nästa säsong. Fantastiskt bra gjort alla ni inblandade, ingen nämnd ingen glömd. Till våren får vi be Weye ta med dragharmonican så vi kan testa om däcket håller för en polka!!!
Höstens första arbetsdag kommer vi koncentrera oss på staketet vid mastkranen som ännu ej färdigställts vilket med rätta eftersökts av alla som ligger där.
Skåpen i utrymmet på gaveln av klubbhuset kommer rivas och ni som eventuellt har material där får därför i uppdrag att tömma desamma.
Ses på arbetsdag
Ronald

Information från Underhållssektionen Läs mer »

Information från Underhållssektionen

LITE INFORMATION IFÖR HÖSTEN FRÅN UNDERHÅLLSSEKTIONEN

 Som fler av er medlemmar antagligen sett pågår en del arbeten på vår klubb mer eller mindre hela tiden.
I våras ordnades en spolplats för rengöring av båtar mittemot vår dricksvattenpump.
Där kan vi tvätta av våra båtar. Endast sjövatten används vid tvättstationen.

Dricksvattenpumpen får bara användas till just dricksvatten med tanke på tillgången. Speciellt inte efter flera torrår i rad.

Sex provpunkter för miljöprovtagning har utförts på vårt område. Proverna har lämnats på lab och analyserats. Där konstaterades att vår klubb är väldigt fri från de miljöskadliga metaller som bottenfärgerna  läcker ut.
I de analyserade proverna ingår även ett prov på bottenslammet utanför sjösättningsrampen.
Detta skall inte tas som bevis på att bottenfärger vi använt/er är ofarliga. Men vi har skaffat oss ett utgångsläge för framtida debatt såväl inom  klubben som med de berörda myndigheterna.

Vår fasta toalett har varit ett problem. För första gången i min kännedom har den blivit överfylld.
Troligen har den använts ovanligt frekvent under säsongen och kommer därför tömmas oftare.

Ett skjul till vår pump för tömning av septitankar kommer att byggas på höstens första arbetsdag. Därefter kan pumpen stå vid vår servicebrygga för direkt användning (bättre sent än aldrig).

Några nya transportkärror har anskaffats för transport av gods till våra båtar.

Mastkranen har inspekterats med tanke på bultar och infästningar och är ok inför upptagningen.

Dykare har kontrollerat bojkättingar och dömt ut några. Ägarna till dessa har försökts att nås enligt uppgift.

Kontroll av kättingar kommer utföras efter båtupptagningen när vattnet blir klarare och inspektionen lättare att genomföra

Nedre delen av vår plan har fyllts och planats ut med geotextil och asfaltskross.  Detta ger oss ett bättre underlag för både uppställda bilar och torrsatta båtar.

Påbörjan av vårt blivande trädäck vid A-bryggan är i gång och samtliga plintar har gjutits.

Påbyggnaden kommer nu att påbörjas och ett färdigt däck kan med lite tur presenteras under september månad.

Klubben har anskaffat en manskapsbod ca 9×2,5m som kommer byggas om till vedeldad bastu försedd med omklädningsdel, bastudel samt dusch.  Bastun kommer placeras i anslutning till trädäcket och förhoppningsvis skall allt vara klart juni 2017.

Ber om ursäkt för att informationen till er alla inte kommit ut tidigare men skyller som alla svenskar på att tiden inte räcker till. Vill i sammanhanget ta av mig hatten för Patrik och Danne som fixar till vårt trädäck ( ryktas att även PG slarvat bort några timmar på projektet ). Nestor och Totte som kollat kätting resp staket och lås. Anna, Lotta, Monika och Tobbe som bland mycket annat ordnat våra mysiga grillkvällar. Tack skall ni ha!!

Ronald

Information från Underhållssektionen Läs mer »

Studiebesök på Gålöbasen

Vi har möjlighet att få besöka Gålöbasen den 14 maj.
Vi har fått följande instruktion:

 

“Ni är välkomna den 14:e kl 10:00 vid grinden till vårt område. Då det är militärt område så behöver vi lite extra:

1)  För svenska medborgare behöver vi, vid grinden då ni kommer, en lista på deltagarna med namn och de första 6 siffrorna i personnumret

2)  För utländska medborgare behöver vi namn och nationalitetsuppgifter en vecka före alltså den 7:e maj.

Det skall bli roligt att få presentera vad vi gör för er. För den som vill läsa på lite i förväg kan de göra det via vår hemsida www.veteranflottiljen.se. Där finns även länkar till de olika fartygen.
Välkomna!”

 

Anmälan med namn och personnummer (6 siffror) skickas till: utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se senast 6 maj.

Studiebesök på Gålöbasen Läs mer »