obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Då var sommaren 2019 slut

Ja åtminstone enligt kalendern. Nu är vi inne i september, årets första höstmånad men det återstår fortfarande en hel del tid innan upptagningarna tar fart. Dom flesta av oss har väl börjat jobba efter sommarsemestrar men lite fin höstsegling ska nog hinnas med.

Vi firade i slutet av augusti OBF 50-år. En fantastisk dag med underbart väder. När vi höll på med förberedelserna på fredagen regnade det hela eftermiddagen men som på beställning klarnade det upp framåt kvällen och hela lördagen bjöd på sol och värme.

Närmare 190 personer deltog i aktiviteterna under dagen som började 14:00 med lekar, information om hjärt / lungräddning / hjärtstartare, tipspromenad och kaffe. Ett uppskattat inslag var att SSRS kom med räddningsbåten Björn Christer. Alla som ville fick gå ombord och titta på båten och prata med dom mycket tillmötesgående sjöräddarna som berättade om verksamheten med glädje och inspiration.

Under kvällen bjöds det på middag med sång och prisutdelning till vinnare av aktiviteterna under dagen. Dagen avslutades som en riktig fest bör med dans och musik, en verklig heldag och jag vill tacka alla som kom och förgyllde den. Utan alla er deltagare hade dagen inte blivit som den blev.

Jag tycker att det är jättekul med det engagemang som visas och också har visats under alla år. Och att man med ideella krafter kan driva och utveckla en båtklubb.

Om man bara ser tillbaka 9 år i tiden så har vi sedan dess investerat miljontals kronor i vår verksamhet och alla medlemmar har lagt ner ordentligt med arbete.

Hösten 2011 bytte vi ut gamla flytbryggor mot nya (Brygga A, E och F). I februari 2012 hade vi en extra arbetsdag där drygt 50 medlemmar hjälptes åt och hade trevligt samtidigt som vi monterade och lade ut Y-bommar på dom nya bryggorna.
Vi har rivit den gamla fasta bryggan, som höll på att falla ihop, bortanför mastkranen och byggt upp en ny, kompletterat mastkranen med en förlängning. Investerat i en ny traktor och en ny modern hydraul vagn för sjö- och torrsättning. Stabiliserat och fyllt ut marken på vår varvsplan. Byggt en ny upptagningsramp som är anpassad till den nya traktor och vagnen. Uppdaterat stora delar av vårt elsystem plus massor med mindre arbeten.

När man ser tillbaka på det så tycker jag att det är en otrolig utveckling.
Vi kommer naturligtvis inte stanna upp med det utan vi håller på att upprätta en ny investeringsplan för de kommande åren och vi ser över hur vi jobbar för att fler ska våga ta steget in och ta ansvar för olika delar i verksamheten.

Jag anser att vi har god ordning och reda och vi har en stabil ekonomi så förutsättningarna inför framtiden är ljusa.
Det jag skulle önska är att fler av er hör av er till styrelsen när ni har idéer om vad som bör göras. Vi är idag transparanta och alla har möjlighet att följa med i vad som sker via information på hemsidan och utlagda mötesprotokoll så ni kan lätt se vad som är i görningen och komma med inspel på vad som kan förbättras.

Vi har i klarat oss undan tillgrepp på klubben senaste tiden, men nu kommer hösten och mörkret och med den finns det risk att vi får besök av mindre ärliga gossar som är ute efter våra ägodelar.

Vakten är som vanligt vår största möjlighet att skydda oss och beläggningen är god. Läs vaktinstruktionen väl och se till att följa den vad gäller utförande och tider.

Innan sommaren gjordes en undervattens inspektion av samtliga 80 bryggförtöjningar för att kontrollera skicket på dom. Allt är dokumenterat med video av varje förtöjning med tillhörande rapport som visar att bryggorna ligger säkert och att förtöjningarna är i bra skick. På ett par platser kunde det konstateras att det fanns en ökad risk för slitage. Dessa platser kommer besiktigas igen om ett par år för att se om någon förändring skett. Genom den här åtgärden har vi god kontroll på statusen på bryggorna så att vi vet att dom är säkra och kan lägga upp en plan på underhållsåtgärder.

Bland höstens arbeten ligger bland annat att förhoppningsvis hinna gjuta en stödmur och ordna till marken borta vid mastkranen innan upptagningarna, detta kommer underlätta av- och påmastning av segelbåtar. Vi kommer bygga om det norra staketet till den allmänna sommar parkeringen, göra det helt demonterbart, för att kunna utnyttja varvsplanen effektivare under vintern. Fortsatt inventering och uppdatering av vårt elsystem mm. Under hösten kommer som vanligt nya arbetsdagar där det kommer städas på området och repareras saker efter sommaren.

Den 17:e september har vi informationsmöte för nya medlemmar, styrelsemöten och arbetsmöten är också igång efter sommaruppehållet.

Jag hoppas som vanligt att vi ses på klubben och önskar er alla en fin start på höstsäsongen.

Mats Landberg

Ordförande