obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

TBT-möte den 28 januari

Den 28 januari kl. 19.00 bjuder vi in till möte för diskussion och planering av sanering/spärrskikt för de 25 båtar som har positiv resultat från TBT-mätningen under hösten 2018.

Från klubben kommer ordförande, varvschef och underhållschef samt miljöansvarig att deltaga.

Inför mötet behöver respektive båtägare betänka om nedan frågor:

 • Jag avser själv lägga på spärrskikt och bottenfärg inför sjösättning 2019.
 • Jag avser sanera min båt under våren
  • Jag vill sanera själv
   • Jag vill blästra
   • Jag vill skrapa och slipa
  • Jag vill ha hjälp från etablerat företag med blästring alternativt skrapning.
 • Anmäl övriga till Per Elvin inför mötet.

Vänligen öka er kunskap på SMBF´s hemsida om information på  www.smbf.org/miljokonferens/

Anmäl ert deltagande till Per.elvin@live.se

Väl mött Per Elvin